velikost textu

Prostorová analýza nelegální migrace České republiky v letech 2005-2007

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prostorová analýza nelegální migrace České republiky v letech 2005-2007
Název v angličtině:
Spatial analysis of illegal migration in Czechia 2005-2007
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eva Mahová
Vedoucí:
RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michal Schneider
Id práce:
82041
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Kartografie a geoinformatika (NKARTGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Prostorová analýza nelegální migrace České republiky v letech 2005-2007 Abstrakt Práce se zabývá prostorovou analýzou nelegální migrace na tzv. zelené státní hranici Česka s Německem a Rakouskem v letech 2005 až 2007. Hlavním podkladem je unikátní databáze zadržených migrantů od Cizinecké policie ČR a Ministerstva vnitra ČR, která kromě popisné složky obsahuje též složku prostorovou. Pro všechna místa překročení je vypočteno množství ukazatelů charakterizujících geomorfologii terénu, strukturu krajiny či vzdálenost k nejbližším silnicím, sídlům a hraničním přechodům. Propojením s anonymizovanou databází migrantů vzniká rozsáhlý soubor, na jehož základě je možné pomocí statistických nástrojů hodnotit vliv přírodních a socioekonomických podmínek v okolí mezníků na objem migrace. Klíčová slova: nelegální migrace, GIS, Python, prostorová analýza, korelace, regrese
Abstract v angličtině:
Spatial analysis of illegal migration in the Czech Republic 2005-2007 Abstract This thesis deals with the spatial analysis of illegal migration across so-called green border from the Czech Republic to Germany and Austria in 2005-2007. The main data set was acquired from Czech Alien Police Service and Ministry of the Interior of the Czech Republic and contains also spatial component. For all places of detention various indicators characterizing geomorphology, landscape structure or distances from the closest routes, settlements and border checkpoints are computed. We can identify main aspects related to the choice to illegally cross state borders by merging the database of anonymous personal data of persons detained while illegally crossing the border and geographical data describing the nature of the place of detention. Keywords: illegal migration, GIS, Python, spatial analysis, correlation, regression
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Mahová 8.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Mahová 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Mahová 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. 156 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Schneider 21 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Iveta Šuráňová 80 kB