velikost textu

Bariéry zemezení průniku výluhu ze skládek TKO

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bariéry zemezení průniku výluhu ze skládek TKO
Název v angličtině:
Barriers preventing the leachate migration from MSW landfills
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Hošek
Vedoucí:
doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Josef Datel, Ph.D.
Id práce:
82011
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Hospodaření s přírodními zdroji (HPZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Skládky, Nakládání s odpady, Inženýrské bariéry, Skládkový průsak
Klíčová slova v angličtině:
Landfills, Waste management, Engineered barriers, Landfill leachate
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Hošek 1.04 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ondřej Šebek 261 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 525 kB