velikost textu

Přínos Oskara Heinrotha ke vzniku německé klasické etologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přínos Oskara Heinrotha ke vzniku německé klasické etologie
Název v angličtině:
The Contribution of Oskar Heiroth to the Formation of Classical German Ethology
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Ondřej Bradáč
Vedoucí:
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
Oponent:
Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D.
Id práce:
82009
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Oskar Heinroth, etologie, ornitologie, evoluce, vrozené chování
Klíčová slova v angličtině:
Oskar Heinroth, ethology, ornithology, evolution, innate behavior
Abstrakt:
Abstrakt Oskar Heinroth byl německý zoolog a je mnohdy považován za zakladatele etologie. Celoživotním pozorováním živočichů, zejména ptáků, došel k závěru, že pohyby, projevy chování a další do té doby opomíjené znaky jsou pro jejich správnou systematiku stejně podstatné jako znaky morfologické. Je objevitelem druhově typického pudového jednání a jako první pozoroval i několik dalších etologických fenoménů jako například vtištění, pokles prahové hodnoty intenzity signálu nebo reakce běžící naprázdno. Zasloužil se o věcnější pohled na psychický svět zvířat a položil základy etologické metodiky. Díky jeho pracím pronikl do psychologických věd darwinistický přístup. Zasloužil se i o využívání fotografie a záznamu zvuku v etologii. Na základě jeho poznatků ustavili Konrad Lorenz, Erich von Holst a Nicholas Tinbergen etologii jako komplexní vědu, které se později dostalo akademického uznání.
Abstract v angličtině:
Abstract Oskar Heinroth was a German zoologist and is frequently considered as the founder of ethology. Thanks to his lifetime observing of animals, especially birds, made he the conclusion that movement, display of behavior and other signs which haven´t been taken into account until his days are equally important for the right animal classification as morphology. He is a discoverer of species typical instinctive behavior and he observed as the first one several other ethological phenomenons as imprinting, drop-off of the treshold value of the signal or idle-running reactions. He iniciated a more pragmatic sight into animal psychics and laid foundations of ethological methodics. Thanks to his publication a darwinistic attitude got access into psychological sciences. Regarding his evidence Konrad Lorenz, Erich von Holst and Nicholas Tinbergen constituted ethology as integrated science, which has later been confirmed on the premisies of universities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Bradáč 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Bradáč 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Bradáč 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Vojtěch Hladký, Ph.D. 80 kB