velikost textu

Podjednotka delta bakteriální RNA polymerázy a její role v regulaci genové exprese u Bacillus subtilis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podjednotka delta bakteriální RNA polymerázy a její role v regulaci genové exprese u Bacillus subtilis
Název v angličtině:
delta subunit of bacterial RNA pol and its role in regulation of gene expression in B. subtilis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lukáš Dvořáček
Vedoucí:
Mgr. Libor Krásný, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D.
Id práce:
81997
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
genová exprese, transkripce, Bacillus subtilis, protein delta, ribozomální RNA, iniciační nukleosid trifosfát
Klíčová slova v angličtině:
gene expression, transcription, Bacillus subtilis, delta protein, ribosomal RNA, initiating nucleoside triphosphate
Abstrakt:
Podjednotka delta bakteriální RNA polymerázy a její role v regulaci genové exprese u Bacillus subtilis. V této práci se zabývám regulací genové exprese u eubakterií. V první cásti shrnuji soucasné poznatky o klícové fázi genové exprese - transkripci, blíže se pak zameruji na regulaci iniciace transkripce pomocí malých efektorových molekul (guanosin tetrafosfát, iniciacní nukleosid trifosfát) u genu pro ribozomální RNA. Ve druhé, experimentální cásti této práce se zabývám rolí relativne málo studované podjednotky RNA polymerázy z gram pozitivních bakterií - proteinu _ - pri iniciaci transkripce a jejího vlivu na regulaci RNA polymerázy pomocí koncentrace iniciacního nukleosid trifosfátu.
Abstract v angličtině:
Delta subunit of bacterial RNA pol and its role in regulation of gene expression in B. subtilis. In this work I focus on regulation of eubacterial gene expression. First, I describe recent knowledge about a key stage of gene expression - transcription, focusing on regulation of trancription iniciation via small effector molecules (guanosine tetraphosphate, initiating nucleoside triphosphate) that are important for the regulation of ribosomal RNA. Second, in the experimental part of my work, I focus on the role of the _ protein, a subunit of RNA polymarase in gram positive bacteria, in transcription iniciation and its effects on regulation of RNA polymerase by the concentration of initiating nucleoside triphosphates.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Dvořáček 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Dvořáček 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Dvořáček 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Libor Krásný, Ph.D. 922 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D. 1.55 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 332 kB