text size

Didaktický pohled na mezijazykový transfér při osvojování a užívání francouzských výpůjček v češtině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Didaktický pohled na mezijazykový transfér při osvojování a užívání francouzských výpůjček v češtině
Titile (in english):
Didactic approach to language transfer in the course of acquisition and usage of French loanwords in Czech is designed as a thesis in the field of pedagogy
Type:
Dissertation
Author:
PhDr. Mgr. Adéla Přikrylová
Supervisor:
doc.PhDr. Svatava Machová, CSc.
Opponents:
doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.
PhDr. Alena Vacková, Ph.D.
Thesis Id:
81930
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Study programm:
Education (P7501)
Study branch:
Pedagogy (XPGD)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
25/01/2010
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
PŘIKRYLOVA, A : Didaktický pohled na mezijazykový transfer při osvojováni a užíváni francouzských výpůjček v češtině. Disertační práce. 2 díly. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009. Disertační práce se skládá ze tří vzájemně propojených částí: lingvistické, teoretické a didaktické. Cílem lingvistické části je na přesně vymezené zásobě francouzských výpůjček v češtině vytvořit jejich konfrontační popis na všech jazykových rovinách českého a francouzského jazykového systému, který poskytne teoretické východisko pro stanoveni metodicky relevantních jevů, jež mohou mít potenciální vliv na pozitivní či negativní mezijazykový transfer a vytvoří tak základní materiál pro obsahovou stránku experimentálního výzkumu. Teoretická část mapuje historii teorií o transferu. Jejím cílem je představit vývoj vnímání pojmů pozitivního a negativního transferu prizmatem různých vědních oborů a jejich renomovaných zástupců. Pedagogickou část tvoří analýza experimentálního výzkumu, interpretace závěrů a jejich didaktické aplikace. Cílem pedagogické části je ověřit platnost stanovených hypotéz a výsledky výzkumu aplikovat na didaktiku českého jazyka.
Abstract:
PŘIKRYLOVA, A : Didaktický pohled na mezijazykový transfer při osvojováni a užíváni francouzských výpůjček v češtině. Disertační práce. 2 díly. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009. The thesis consists of three interconnected components: linguistic, theoretical and teaching. The aim of linguistics is to limited supply of French borrowings in Czech create their confrontational description language at all levels of Czech and French language system that provides the theoretical basis for the determination of methodologically relevant phenomena, which may have a potential influence on the positive or negative interlingual transfer, creating a basic document for the index page experimental research. The theoretical part describes the history of theories of transfer. Its aim is to development of concepts to present perception of positive and negative transfer through the prism of various disciplines and their renowned representatives. Education forms part of the analysis experimental research, interpretation of findings and their educational applications. The aim teaching is to verify the validity of the hypotheses and research findings apply to didactics Czech language.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Mgr. Adéla Přikrylová 63.99 MB
Download Abstract in czech PhDr. Mgr. Adéla Přikrylová 51 kB
Download Abstract in english PhDr. Mgr. Adéla Přikrylová 40 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. 3.72 MB
Download Opponent's review PhDr. Alena Vacková, Ph.D. 4.21 MB