text size

Imobilizace proteasy V8 na magnetických částicích pro použití k proteolytickému štěpení pepsinu A

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Imobilizace proteasy V8 na magnetických částicích pro použití k proteolytickému štěpení pepsinu A
Titile (in english):
Immobilization of protease V8 on magnetic particles for application to proteolytic cleavage of pepsin A
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Mgr. Adam Čepa
Supervisor:
prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc.
Opponent:
prof. RNDr. Marie Tichá, CSc.
Consultant:
Ing. Zdenka Kučerová, CSc.
Thesis Id:
81838
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Analytical Chemistry (31-230)
Study programm:
Clinical and Toxicological Analysis (B1413)
Study branch:
Clinical and Toxicological Analysis (BKATA)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
14/06/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Enzym, Proteasa V8, Katalýza, Magnetické částice, Optimalizace
Keywords:
Enzyme, Protease V8, Catalysis, Magnetic particles, Optimisation
Abstract (in czech):
Tato bakalářská práce navazuje na dlouholetý výzkum v oblasti diagnostiky onemocnění žaludku, který je založen na mapování žaludečního enzymu pepsinu A. Bylo zjištěno, že určité fosforylace v primární struktuře tohoto enzymu mohou sloužit jako marker počínající karcinogenity. Tato bakalářská práce je zaměřena na imobilizaci proteasy V8 izolované z mikroorganismu Stafylococcus aureus na agarosových magnetických kuličkách. Proteasa V8 je vhodným kandidátem pro tvorbu peptidové mapy pepsinu A. Byl studován vliv pH, teploty a reakční doby na aktivitu enzymu a určeny optimální podmínky pro hydrolytickou katalýzu tvorby peptidických fragmentů pepsinu A.
Abstract:
This thesis is part of a long-standing research in the field of diagnosis of the stomach diseases, which is based on the gastric enzyme pepsin A mapping. It was found that a phosphorylation in the primary structure of this enzyme may serve as a marker of incipient stage of carcinogenesis. This thesis is focused on the immobilization of protease V8 isolated from microorganism Stafylococcus aureus to magnetic agarose beads. Protease V8 is a promising candidate for producing peptide maps of pepsin A. The influence of pH, temperature and reaction time on the enzyme to activity has been studied and the optimal conditions for hydrolytic catalysis of formation of peptide fragments of pepsin A.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Adam Čepa 712 kB
Download Abstract in czech Mgr. Adam Čepa 42 kB
Download Abstract in english Mgr. Adam Čepa 42 kB
Download Supervisor's review prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc. 37 kB
Download Opponent's review prof. RNDr. Marie Tichá, CSc. 285 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB