velikost textu

Methylation profile in malignancy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Methylation profile in malignancy
Název v češtině:
Methylační profil v kancerogenesi
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Nina Stojčeva
Vedoucí:
MUDr. Pavel Vodička, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, DrSc.
Id práce:
81831
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
kolorektální karcinogeneze, DNA metylace, epigenetické mechanismy, "mismatch" reparační dráha
Klíčová slova v angličtině:
colorectal carcinogenesis, DNA methylation, epigenetic mechanisms, mismatch repair pathway
Abstrakt:
Abstrakt Epigenetické změny reprezentují chemické modifikace DNA molekuly a histonových proteinů, které mohou ovlivňovat genovou expresi. Mezi ně patří i DNA metylace představující známý mechanismus umlčení tumor supresorových a DNA reparačních genů při karcinogenezi. Byl proveden velký počet studií za účelem identifikace metylačních profilů těchto genů v různých lidských nádorech. V naši studii, zahrnující 45 pacientů se sporadickým kolorektálním nádorem a 12 pacientů s nádorem hlavy a krku, jsme vyšetřili metylační profil promotorových oblastí osmi „mismatch“ reparačních genů (MLH1, MSH2, MSH3, MLH3, PMS1, PMS2, MSH6 a EXO1). Metylace promotorů byla detekována v genech MLH1 a MLH3. Výsledky obou skupin pacientů byly shodné. Na závěr můžeme shrnout, že metylační profily promotorových oblastí genů MLH1 a MLH3 mohou být považovány za potenciální kandidáty epigenetických biomarkerů kolorektálního nádoru, případně i nádoru hlavy a krku. Domníváme se, že by měl být proveden další výzkum, který by potvrdil tuto představu.
Abstract v angličtině:
Abstract Epigenetic changes represent chemical modifications of the DNA molecule and histone proteins by which gene expression is altered. Among them, DNA methylation is a known mechanism of silencing of tumor-suppressor and DNA repair genes, with an important role in carcinogenesis. Many studies have been done in order to identify the methylation signatures of these genes in different types of cancer. In our study, we investigated the methylation status of promoter regions of eight mismatch repair genes (MLH1, MSH2, MSH3, MLH3, PMS1, PMS2, MSH6 and EXO1) in 45 sporadic colorectal cancer cases and 12 head and neck cancer patients. Two out of eight genes, MLH1 and MLH3, exhibited promoter methylation. The results from both groups of patients were concordant. We summarize that the methylation profiles of MLH1 and MLH3 promoters could be potential candidates for epigenetic biomarkers in colorectal cancer, and eventually in head and neck cancer. Further investigations, which would confirm this theory, should be carried out.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nina Stojčeva 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nina Stojčeva 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nina Stojčeva 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Pavel Vodička, CSc. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, DrSc. 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc. 81 kB