velikost textu

Podmíněnost mezinárodní migrace současnou globální ekonomickou krizí (Se speciálním zaměřením na Česko a Mladoboleslavsko)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podmíněnost mezinárodní migrace současnou globální ekonomickou krizí (Se speciálním zaměřením na Česko a Mladoboleslavsko)
Název v angličtině:
Impact of Global Economic Crisis on the Current International Migration (With Special Regard to Czechia and the Mladá Boleslav District)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Beránková
Vedoucí:
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
Id práce:
81801
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá tématem podmíněnosti mezinárodní migrace současnou globální ekonomickou krizí, se speciálním zaměřením na Česko a Mladoboleslavsko. První část je věnována teoretickým konceptům migrace a také detailnímu rozboru literatury, která se zabývá vlivem ekonomické krize na migrační toky, životní podmínky migrantů, na obyvatele zemí přijímající migranty a pracovní trh cílových zemí a na zdrojové země migrantů. V následující části práce jsou analyzovány výsledky vlastního empirického šetření. Cílem bylo zjistit, jak ovlivnila současná globální ekonomická krize zahraniční pracovní migranty v okrese Mladá Boleslav. Metodami empirického výzkumu bylo dotazníkové šetření a semistrukturvaná interview. Dotazovanými respondenty byly převážně zahraniční pracovníci ze Slovenska. Klíčová slova: migrace, migranti, současná globální ekonomická krize, okres Mladá Boleslav
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The works deals with the issue of impact of global economic crisis on the current international migration, with special regard to Czechia and Mladá Boleslav district. The first part is devoted to migration theory and analysis of literature that deals of impact of economic crisis on migration flows, on immigrants themselves, on host communities and labour markets and on sending countries. In the following part of the work are analyzed the results of empirical research. The aim was determine impact current global economic crisis on migrants working on Mladá Boleslav district. The methods of empirical research was a questionnaire survey and interviews. Respondents were mostly immigrants from Slovakia. Keywords: migration, migrants, the current global economi crisis, Mladá Boleslav district
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Beránková 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Beránková 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Beránková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. 81 kB