velikost textu

Globalizační procesy v českém pivovarnickém průmyslu a jejich projevy v okrese Kutná Hora

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Globalizační procesy v českém pivovarnickém průmyslu a jejich projevy v okrese Kutná Hora
Název v angličtině:
Globalisation Processes in the Czech Brewing Industry and Their Effects in the District of Kutná Hora
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kryštof Materna
Vedoucí:
prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Id práce:
81653
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Regionální a politická geografie (NRPGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Globalizační procesy v českém pivovarnickém průmyslu a jejich projevy v okrese Kutná Hora Abstrakt Cílem této práce je analyzovat vliv globalizačních procesů a ekonomické transformace na český pivovarnický průmysl. Hlavními výzkumnými tématy jsou střet celostátně působících pivovarů s nadnárodním vlastníkem se samostatně působícími regionálními pivovary na pivním trhu a napojování českého pivního trhu na zahraniční pivní trhy. V rámci okresu Kutná Hora je zkoumán vliv přesunu výroby tradiční regionální značky Dačický jejím nadnárodním vlastníkem, skupinou Heineken, mimo region na strukturu nabídky pivních značek v restauračních zařízeních. Empirický výzkum v okrese má za cíl odhalit a popsat strategie jednotlivých pivovarů a jejich skupin zejména z hlediska jejich prostorových aspektů. Klíčová slova: globalizace, pivovarnický průmysl, nadnárodní skupina, regionální pivovar
Abstract v angličtině:
Globalisation Processes in the Czech Brewing Industry and their Effects in the District of Kutná Hora Abstract The goal of this thesis is to analyse the influence of the globalisation processes and the economic transformation on the Czech brewing industry. The main research subjects are the clash of the statewide multinationally owned breweries with the independent regional breweries on the beer market and the process of connecting of Czech beer market to the foreign beer markets. Within the district of Kutná Hora the influence of the relocation of the traditional regional beer brand Dačický by it’s multinational owner Heineken group outside of the region is studied with regards to the structure of the beer brands offer in the restaurants. The aim of the empirical survey is to find and analyse the strategies of the individual breweries and their groups especially regarding their spatial aspects. Keywords: Globalisation, Brewing Industry, Multinational Company, Regional Brewery
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kryštof Materna 3.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kryštof Materna 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kryštof Materna 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. 19 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D. 19 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 81 kB