velikost textu

Reorganizace v insolvenčním právu České republiky s přihlédnutím ke slovenské úpravě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reorganizace v insolvenčním právu České republiky s přihlédnutím ke slovenské úpravě
Název v angličtině:
Reorganization in the insolvency legislation of the Czech Republic, including consideration of the Slovakian legislation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Radim Kubica
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
81563
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
3. 12. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
reorganizace, konkurz, reorganizační plán
Klíčová slova v angličtině:
reorganization, bankruptcy, reorganization plan
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Tato práce je zaměřena na reorganizaci, jako jeden ze způsobů řešení úpadku nebo hrozícího úpadku podnikatelských subjektů v České republice. Pro srovnání jsem se zaměřil i na slovenskou úpravu téhož institutu. Práce popisuje postavení, práva, povinnosti a možnosti jednotlivých subjektů dotčených reorganizací, tedy zejména dlužníka, věřitelů a soudu, přičemž provedla rovněž základní nástin jejich chování z pohledu ekonomických teorií.
Abstract v angličtině:
Abstract in the English language This thesis is focusing on reorganization as one of the methods for dealing with insolvency or threat of insolvency for business entities in the Czech Republic. For comparison I have been focusing also on the Slovak legislation for the same institute. The thesis describes the position, rights, obligations and possibilities of the individual parties affected by reorganization, in particular the debtor, the creditors and the court and also provided a basic outline of their behavior from the point of view of economic theories.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Radim Kubica 571 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Radim Kubica 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Radim Kubica 26 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 154 kB