velikost textu

Rezidenční spokojenost seniorů na vybraných pražských sídlištích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rezidenční spokojenost seniorů na vybraných pražských sídlištích
Název v angličtině:
Residential satisfaction of seniors in selected housing estates in Prague
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alena Slezáková
Vedoucí:
RNDr. Jana Temelová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jana Spilková, Ph.D.
Id práce:
81519
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sídliště, Praha, senior, demografické stárnutí, rezidenční spokojenost, rezidenční stabilita, občanská vybavenost
Klíčová slova v angličtině:
housing estate, Prague, senior, demographic ageing, residential satisfaction, residential stability, civic amenities
Abstrakt:
Cílem této práce je zhodnotit a porovnat rezidenční spokojenost seniorů ve věku 65 a více let na třech pražských panelových sídlištích – Invalidovna, Háje a Nové Butovice, která se kromě jiného liší obdobím výstavby. Výzkum realizovaný na přelomu května a června 2011 metodou polo-strukturovaných rozhovorů zjišťuje spokojenost seniorů v několika oblastech – základní obchody a služby, volnočasové aktivity, sociální vztahy, doprava a mobilita, veřejné prostory a zelené plochy, bydlení, bezpečnost. Kromě toho je hodnocena rezidenční stabilita seniorů a celková rezidenční spokojenost.
Abstract v angličtině:
The aim of the thesis is to evaluate and compare the residential satisfaction of seniors aged 65 plus in three housing estates in Prague – Invalidovna, Háje and Nové Butovice, among other aspects differentiated by the date of development. The research undertaken at the turn of May and June 2011 using the method of a semi-structured interview endeavours to uncover seniors’ satisfaction in several areas – basic stores and services, leisure time activities, social relationships, transport and mobility, public spaces and green areas, housing, security. In addition, the residential stability of seniors and overall residential satisfaction are assessed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Slezáková 3.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Slezáková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Slezáková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Temelová, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Spilková, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 80 kB