velikost textu

Katalytické testování polárních amidofosfinů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Katalytické testování polárních amidofosfinů
Název v angličtině:
Catalytic testing of polar amidophosphines
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Helena Šrámková
Vedoucí:
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
Id práce:
81518
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
anorganická chemie, organokovová chemie
Klíčová slova v angličtině:
inorganic chemistry, organometallic chemistry
Abstrakt:
Katalytické testování polárních amidofosfinů: abstrakt V této práci byla studována série devíti nových strukturně příbuzných arylruthenatých komplexů typu [(aryl)RuCl2(L)] při izomeracích allylových akloholů na karbonylové sloučeniny. Pro katalytické reakce byly hledány nejlepší reakční podmínky. Bylo vybráno nejlepší rozpouštědlo a teplota, při které reakce probíhají, optimální množství katalyzátoru, nejlepší báze a její optimální množství. Látky byly v těchto podmínkách otestovány v izomeracích čtyř substrátů, u kterých byla dvojná vazba či alkohol substituovány. Ukázalo se, že použité látky dobře katalyzují izomerace jednoduchých alkoholů, u substituovaných alkoholů reakce probíhá obtížněji.
Abstract v angličtině:
Catalytic testing of polar amidophosphines: abstract A series of new nine arylruthenium complexes [(aryl)RuCl2(L)] was studied in isomerisations of allylic alcohols to carbonyl compounds. The best reaction conditions were found. The best solvent and reaction temperature were chosen. The best amount of catalyst and the best base and its amount were chosen too. In these conditions, the catalysts were tested for four substituted allylic alcohols. It was proven that these catalysts isomerise readily simple allylic alcohols, but not substrates that is highly substituted.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Helena Šrámková 238 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Helena Šrámková 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Helena Šrámková 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. 639 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB
Stáhnout Errata Mgr. Helena Šrámková 92 kB