velikost textu

Potenciál zemědělsky méně příznivých oblastí pro produkci cíleně pěstované biomasy v Česku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Potenciál zemědělsky méně příznivých oblastí pro produkci cíleně pěstované biomasy v Česku
Název v angličtině:
Potential of less-favored areas for cultivated biomass production in Czechia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Vít Holub
Vedoucí:
RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Petr Žufan, Ph.D.
Id práce:
81426
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Hlavním cílem práce je analyzovat možnosti pěstování biomasy v méně příznivých oblastech (LFA) v Česku. Nejprve je zhodnocen současný stav a očekávané trandy ve využívání biomasy. Významný je vzrůstající zájem Evropské unie a Česka na využívání obnovitelných zdrojů energie. V Česku je nejvýhodnějším zdrojem biomasa )a energetické generátory druhé generace). Nejlepší je využívání tohoto produktu pro získávání tepla. V méně příznivých oblastech jsou v EU (a v Česku po roce 1989) využívány dotace na zatravňování. Zatravnění je přirozený proces s nízkou ekonomickou rentabilitou. Existují však také další varianty využití území. Jenou z variant je využití LFA pro pěstování biomasy. Přínosy totoho využití jsou jak v ekologické stabilitě, tak v řadě sociálních důsledků. Vzhledem k velkým rozdílů mezi jednotlivými LFA (zejména v socioekonomické oblasti) však není možné určit nejvýhodnější region pro pěstování rychle rostoucích dřevin. To je otázka pro další případové studie.
Abstract v angličtině:
Abstract The main goal of this work is to analyse possibilities of growing biomass in less-favoured areas (LFA) in Czechia. This work evaluates existing development and potentialities trends in using biomass and less-favoured areas at first. In this tendency is raising interest of European union (EU) and Czechie for renewable energy source noticeable. For czech situation is the biomass (and within this energyplant of second generation) the best variation. Using for heatproduction is the best variant of this crop. In the case of LFA is using dotation for grassing in the EU and since 1989 in Czechia too. The Grassing is natural process, becouse of a low economic rentability, but there are another variants of using this places. LFA like a localities for rising the fast-growing trees is one of these variants. This work mentions rising fast-growing trees on a half part of LFA. The benefits of this potential situation are in good ecology of region and in many social factors too. But with regard to variablity LFA (especially in sociogeographical sphere) it is impossible to mark exactly good region for founding a fast-growing trees plantation. It is already a question for further case studies. 9
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Vít Holub 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Vít Holub 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Vít Holub 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Vít Jančák, Ph.D. 17 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Žufan, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB