velikost textu

Moderátorský televizní projev a jeho percepce mladým publikem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Moderátorský televizní projev a jeho percepce mladým publikem
Název v angličtině:
TV moderator's image and its perception by young audience
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tatiana Iskanderova, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Oponenti:
PhDr. Jana Duffková, CSc.
doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.
Id práce:
81344
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V teto práci jsme se zabývali percepcí moderátorského televizního projevu mladým publikem. Autorka dané práce považuje tento námet za aktuální a pritom zatím málo prozkoumaný. Bylo by chybné tvrdit, že dríve výzkumnici nezkoumali problémy, které jsou spojené se specifikou televizních žánru: výzkumy v tomto smeru delali známí vedci jako napr. A.A.Leontjev, který napsal knihy: „Na obrazovce-clovek“ ( « – “), „Psychologie recového pusobení (vlivu)“ („ »), Svetla Cmejrková, k jejímž pracím patrí „Ceština mediální: mluvená a psaná“. V daném smeru provádel vedecké bádání také Victor Meca, k jehož pracím patrí „Neverbální elementy v televizních politických poradech“. Avšak toto téma se zkoumalo predevším z hlediska hodnocení (predevším lingvistického) struktury a obsahu televizní prezentace, nikoliv z hlediska percepce moderátorského projevu publikem pomoci dotazování. Pomocí kvalitativní (obsahové analýzy komunikacních strategií moderátoru ceských a kyrgyzských talk show: Jana Krause, Haliny Pawlowké, Marka Ebene, Libor Boucka, Andreje Malachova , Lolita Miljavské, Vladimíra Molcanova a Liki Kremerové ) a kvantitativní analýz (dotazování, kterého se zúcastnilo 428 respondentu z Ceské republiky a Kyrgyzstánu) jsme zjistili, že percepce televizního projevu je ovlivnena jak pohlavím a kulturním zázemím (v tom zejména studovaným oborem) samotného diváka, tak i celkovou image moderátora televizního poradu. Krome toho hraje u televizního diváka (ve našem prípade u mladého publika) v procesu formování prestav o urcité televizní osobností významnou roli nejen viditelná (formální) stránka moderátorského projevu, resp. verbální a neverbální chování, ale také jeho osobnostní charakteristiky (profesionalita, kulturní zamerení, individuálne – psychologické charakteristiky atd.).
Abstract v angličtině:
The main issue of our dissertation paper is perception of TV moderator’s image by the young audience. The problematic is relatively new and under-researched. However, it could be mistaken to state, that earlier researchers did not perform the problematic of TV presentation. This topic has being researched by such scientists as: Alexej Leontjev, Svetla Cmejrková , Victor Meca etc. However, the above mentioned problematic has been researched from the viewpoint of TV presentation’s structure and content, but not from the point of audience perception. By means of qualitative (qualitative content analyses of popular Czech and Kyrgyz TV – moderators Jan Kraus, Halina Pawlowká, Marek Eben, Libor Boucek, Andrej Malachov , Lolita Miljavskaja, Vladimír Molcanov etc.) representations and quantitative analyses (questionnaire survey with participation of 428 respondents) performed in Czech Republic and Kyrgyzstan, we demonstrate how the perception of the TV moderator image can be influenced by gender factor, professional and cultural backgrounds of audience. Moreover, by means of our analyses we have found out (identified) that besides the formal (visual) aspects of TV presentation (verbal and nonverbal behaviour), the significant role in the process of formation of young audience’s opinion about the talk show moderator play the personal characteristics of the showman, such as: professionalism, psychological characteristics, cultural orientation etc. By means of factor analysis we found out that there is a common tendency in evaluations of showman communication strategies by Czech and Kyrgyz respondents. The above mentioned tendency can be presented as the following proposition: “The more popular the TV moderator is, the less distinctive is the audience in evaluation of his communication strategy“.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tatiana Iskanderova, Ph.D. 5.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tatiana Iskanderova, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tatiana Iskanderova, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Tatiana Iskanderova, Ph.D. 514 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Duffková, CSc. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc. 79 kB