velikost textu

Příprava nových typů organických katalyzátorů na bázi thiomočoviny obsahující sacharidový skelet

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava nových typů organických katalyzátorů na bázi thiomočoviny obsahující sacharidový skelet
Název v angličtině:
Preparation of organocatalysts derived from thiourea containing saccharide units
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Stříbná
Vedoucí:
doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
Oponent:
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Id práce:
81285
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Organická chemie (NORGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
organokatalýza, thiomočovina, sacharidy
Klíčová slova v angličtině:
organocatalysis, thiourea, carbohydrates
Abstrakt:
ABSTRAKT V této diplomové práci jsme se zabývali přípravou bifunkčních thiomočovinových katalyzátorů obsahujících sacharidový skelet. Zaměřili jsme se na katalyzátory s modifikací na primární hydroxylové skupině sacharidové jednotky. V první části práce byla vyvinuta efektivní syntéza dříve publikovaného thiomočovinového katalyzátoru obsahující 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glukopyranosu a cyklohexan-(1R,2R)-diamin. V druhé části byly připraveny nové thiomočovinové katalyzátory modifikované na sacharidové jednotce. Zaměřili jsme se na deriváty 2,3,4-tri-O-acetyl-β-D-glukopyranosy s perfluoroalkylovými řetězci na primární hydroxylové skupině. Byly prozkoumány různé metody přípravy perfluoralkylovaných derivátů, které byly následně použity pro přípravu glykosyl isothiokyanátů. Ty adiční reakcí s cyklohexan-(1R,2R)-diaminem nebo 3,5- bis(trifluormethyl)anilinem poskytly nové perfluoralkylované thiomočovinové katalyzátory. 3
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis is focused on the synthesis of new bifunctional thiourea organic catalysts containing a carbohydrate moiety, in particular D-glucose with modification on the primary hydroxyl group. The first part of this diploma thesis describes a modification of synthesis of the known bifunctional thiourea catalyst with 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose and (1R,2R)-diaminocyclohexane. The second part is dedicated to the synthesis of new bifunctional thiourea catalysts with modification of the carbohydrate moiety. We focused on per-O-acetyl-β-D-glucopyranose derivatives with pefluoroalkyl moiety on the primary hydroxyl group. We examined different ways of the preparation of 6-O-perfluoroalkylated glucose derivatives. These perfluoroalkylated carbohydrate compounds were transformed into corresponding glycosyl isothiocyanates. Those derivatives upon treatment of (1R,2R)-diaminocyklohexane or 3,5- bis(trifluormethyl)aniline afforded new bifunctional thiourea organocatalysts. 4
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Stříbná 1.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Stříbná 198 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Stříbná 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. 81 kB