velikost textu

Molekulární charakteristika nových variant BCR/ABL kinázové domény u pacientů s chronickou myeloidní leukémií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Molekulární charakteristika nových variant BCR/ABL kinázové domény u pacientů s chronickou myeloidní leukémií
Název v angličtině:
Molecular evaluation of novel BCR/ABL kinase domain variants in patients with chronic myeloid leukemia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Dvořáková
Vedoucí:
MUDr. Soňa Peková, Ph.D.
Oponent:
doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Id práce:
81081
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Chronická myeloidní leukémie, Ph chromozom, BCR/ABL, Tyrozin kinázové inhibitory
Klíčová slova v angličtině:
Chronic myeloid leukemia, Ph chromosome, BCR/ABL, Tyrosine kinase inhibitors
Abstrakt:
Abstrakt BCR/ABL je konstitutivně aktivní tyrozin kináza, jež je příčinou vzniku chronické myeloidní leukemie (CML), a přibližně 30% akutních lymfoblastických leukemií. S nedávným uvedením tyrozin kinázových inhibitorů (TKI), představovaných Imatinibem, Nilotinibem, Dasatinibem, Bosutinibem, se pacienti s Ph+ CML a ALL stali kandidáty pro tento typ terapie. Z dostupných TKI představuje Imatinib první linii léčby pro CML pacienty v chronické fázi, zatímco u Ph+ ALL pacientů jsou za účinnější volbu považovány TKI druhé generace (Nilotinib, Dasatinib, Bosutinib) Jelikož je léčba TKI prakticky celoživotní, může se u značné části pacientů objevit rezistence, jež je zapříčiněna různým typem mutací v BCR/ABL kinázové doméně. K dnešnímu dni je identifikováno přes devadesát mutací kinázové domény, ovlivňujících přes 50 AMK. Opakovaně se vyskytující mutace byly také testovány in vitro pro stanovení svých in vivo vlastností. Naším cílem je vyvinout in vitro metodiku, která by umožňovala testování sensitivity nových BCR/ABL mutací, identifikovaných již na nízké hladině MRN, k nyní terapeuticky využívaným TKI. Pro tento záměr jsme využili technik místně cílené mutageneze, abychom in vitro vytvořili nové BCR/ABL varianty. Příprava a selekce stabilních klonů Ba/F3 buněk byla provedena transdukcí retrovirovými konstrukty, nesoucími transgen s jednotlivými variantami BCR/ABL. Tyto buněčné linie byly následně testovány na svou citlivost vůči TKI. Včasná informace o charakteru mutace BCR/ABL kinázové domény a jejím biologickém významu může být pro klinika nesmírně důležitou při rozhodování o úpravě či změně léčby. Doufáme, že úspěch našeho testování by mohl být dalším krokem, vedoucím k personalizované, pacientům přizpůsobené medicíně. 1
Abstract v angličtině:
Abstract BCR/ABL is a constitutively active tyrosine kinase that has been shown to be at the heart of the development of chronic myeloid leukemia (CML) and about 30% of acute lymphoblastic leukemia (ALL). With the recent advent of tyrosine kinase inhibitors (TKIs), exemplified by Imatinib, Nilotinib, Dasatinib and Bosutinib, patients with Ph+ CML or ALL are candidates for the therapy with these agents. From the available TKIs, Imatinib is considered as front-line therapy for CML patients in chronic phase, while for Ph+ ALL patients, 2nd generation TKIs (nilotinib, dasatinib, bosutinib) might be considered as more effective therapeutic option. Since the treatment with TKIs is a long-term affair, a substantial proportion of patients acquire some sort of mutation in kinase domain of BCR- ABL, which could be a reason of treatment failure. To date, over ninety BCR/ABL kinase domain mutations have been identified, affecting over 50 amino acids. Recurrent BCR/ABL kinase domain mutations have already been in vitro tested to approximate for their in vivo behavior. Our goal is to invent in vitro technique that would allow testing TKI sensitivity of novel BCR/ABL kinase domain mutations, identified at very low MRD levels. The technique makes use of site-directed mutagenesis to create the novel BCR/ABL kinase domain variants in vitro, preparation and selection of stable clones of Ba/F3 cells transduced with retroviral constructs harboring the transgene and tests of their in vitro response to a panel of TKIs. Timely information on the BCR/ABL kinase domain mutational status and its biological relevance might prove valuable for the clinical hematologist in their clinical decision making in respect to the treatment modulation and adjustment. Thus, we believe that this approach is just another step on the way to personalized, patient-tailored medicine, which in the future should be the ultimate goal for the molecular medicine. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Dvořáková 1.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Dvořáková 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Dvořáková 172 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Soňa Peková, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 284 kB