velikost textu

Využití Rorschachovy metody v psychologické diagnostice parafilií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití Rorschachovy metody v psychologické diagnostice parafilií
Název v angličtině:
The use of the Rorschach method in psychological assessment of paraphilias
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Id práce:
81028
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Klinická psychologie (XPSK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 12. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Dizertační práce Je věnována Rorschachově metodě v psychologické diagnostice parafilií. V teoretické části práce shrnujeme poznatky o sexuálních deviacích, přibližujeme Exnerův psychometricky podložený systém skórování Rorschachovy metody a představujeme výzkumy s použitím Rorschachovy metody, které byly publikovány v oblasti sexuálních deviací. V empirické části práce je popsán námi realizovaný výzkum. Ve skupině 78 mužů s parafilií jsme hledali znaky v Rorschachově testu, které by odlišovaly od sebe muže s pedofilií, s patologickou sexuální agresivitou a jedince bez sexuální deviace. Statisticky významné rozdíly mezi skupinami pedofilů a patologických sexuálních agresorů jsme našli v oblasti sebevnímání a v oblasti vnímání interpersonálních vztahů. Ve skupině patologických sexuálních agresorů jsme našli statisticky významné rozdíly ještě ve zpracovávání informací a ve skupině pedofilů v kontrole a toleranci zátěže. Od zdravé populace se patologičtí sexuální agresoři i pedofilové liší v dalších charakteristikách, nejen v těch vypovídajících o vztahu k sobě a k druhým. U mužů se sexuální anomálií v porovnání se zdravou populací navíc zjišťujeme percepční distorzi, sníženou percepční aktivitu i efektivitu, snížené porozumění realitě a přítomnost narcistických charakteristik.
Abstract v angličtině:
This dissertation thesis addresses the use of Rorschach Inkblot Method in the psychological assessment of paraphilias. In the theoretical part of the thesis we summarize the findings about paraphilias, describe Exner's Comprehensive System for coding the Rorschach and present published research works with the Rorschach in the filed of sexual deviance. The empirical part contains the description of our reseach project. We looked for rorschach variables that would differ between pedophiles and rapists in the group of 78 men diagnosed with paraphilia. We have found statistically significant differences between the groups of pedophiles and rapists in several variables. These variables are in both groups related to the cluster Selfperception and Interpersonal perception, in the group of rapists also to the cluster Processing and in the group of pedophiles to the cluster Controls. We have also found statistically significant differences between normative data and our research sample almost in all selected variables.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D. 1.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. 1.43 MB