velikost textu

Kritika demokracie z pozic českého katolického prostředí v letech 1918-1938

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kritika demokracie z pozic českého katolického prostředí v letech 1918-1938
Název v angličtině:
Critics of democracy from the Czech Catholic positions in years 1918-1938
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Školitel:
doc. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Id práce:
81019
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (P6701)
Obor studia:
Politologie (XPOL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Kritika demokracie z pozic českého katolického prostředí vletech 1918-1938 nebyla osamoceným jevem meziválečného období, ale logickým a rozhodným pokračováním kritiky společenského řádu, započatého v období po Velké francouzské revoluci. Zatímco se tehdy ekonomický vzestup evropských zemí, způsobený nástupem průmyslové revoluce na konci 18. století, neustále zrychloval, církev zůstávala pevně ukotvena 'na jednom místě', odmítavě se stavěla vůči moderní době, pokroku, technice a rozumu a snažila se posilovat vlastní cíle způsoby, které nenacházely v liberální společnosti 19. století příznivou odezvu, čímž ztrácela podporu věřících, její vliv na dění ve společnosti slábl a ona pozbývala všeobecné autority, jíž se dosud těšila. Církev přestávala plnil roli garanta intelektuálního a uměleckého dění. [...]
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 7.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Šebek, Ph.D. 1.57 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 2.33 MB