text size

Mobilita stopových prvků v tropických půdách

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Mobilita stopových prvků v tropických půdách
Titile (in english):
Mobility of trace elements in tropical soils
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Mgr. Helena Kindlová
Supervisor:
doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.
Opponent:
doc. RNDr. Aleš Vaněk
Thesis Id:
80942
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources (31-430)
Study programm:
Geology (B1201)
Study branch:
Geology (BGEOL)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
15/09/2011
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Bakalářská práce se zabývá mobilitou stopových prvků ve velmi zvětralých tropických půdách. V první části práce je představena základní klasifikace tropických půd, jejich geneze a výskyt v různých částech světa. Základní vlastnosti tropických půd s ohledem na mobilitu stopových prvků jsou zmíněny v druhé části. Poslední část se věnuje potenciálním zdrojům stopových prvků v tropických půdách, jejich formami výskytu v půdním systému a zejména jejich vazbou na jednotlivé půdní složky.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on mobility of trace elements in highly weathered tropical soils. In the first part of the thesis, the taxonomy and classification of tropical soils, processes of their formation and occurrence throughout the world are explained. Basic properties of tropical soils with emphasis on the trace element mobility are mentioned in the second part. The final part of the thesis is dedicated to the potential sources of trace elements in tropical areas, their forms and speciations, and in particular binding to individual soil constituents.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Helena Kindlová 1016 kB
Download Abstract in czech Mgr. Helena Kindlová 41 kB
Download Abstract in english Mgr. Helena Kindlová 41 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. 168 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Aleš Vaněk 73 kB
Download Defence's report 413 kB