velikost textu

Mobilita stopových prvků v tropických půdách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mobilita stopových prvků v tropických půdách
Název v angličtině:
Mobility of trace elements in tropical soils
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Helena Kindlová
Vedoucí:
doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Aleš Vaněk
Id práce:
80942
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geologie (BGEOL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá mobilitou stopových prvků ve velmi zvětralých tropických půdách. V první části práce je představena základní klasifikace tropických půd, jejich geneze a výskyt v různých částech světa. Základní vlastnosti tropických půd s ohledem na mobilitu stopových prvků jsou zmíněny v druhé části. Poslední část se věnuje potenciálním zdrojům stopových prvků v tropických půdách, jejich formami výskytu v půdním systému a zejména jejich vazbou na jednotlivé půdní složky.
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis is focused on mobility of trace elements in highly weathered tropical soils. In the first part of the thesis, the taxonomy and classification of tropical soils, processes of their formation and occurrence throughout the world are explained. Basic properties of tropical soils with emphasis on the trace element mobility are mentioned in the second part. The final part of the thesis is dedicated to the potential sources of trace elements in tropical areas, their forms and speciations, and in particular binding to individual soil constituents.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Helena Kindlová 1016 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Helena Kindlová 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Helena Kindlová 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. 168 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Aleš Vaněk 73 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 413 kB