velikost textu

Studium fotogenerace peroxidu vodíku polymerními nanovlákny s enkapsulovaným fotosensitizerem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium fotogenerace peroxidu vodíku polymerními nanovlákny s enkapsulovaným fotosensitizerem
Název v angličtině:
The study of photogeneration of hydrogen peroxide by nanofibers with encapsulated photosensitizer
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martin Perlík
Vedoucí:
doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Pavel Kubát, CSc.
Id práce:
80861
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
singletový kyslík, peroxid vodíku, nanovlákna, sensitizer, polyuretan
Klíčová slova v angličtině:
singlet oxygen, hydrogen peroxide, nanofibers, sensitizer, polyurethan
Abstrakt:
Tato studie se zabývá charakterizací fotosensitizačních vlastností polymerních, především polyuretanových nanovláken s enkapsulovaným fotosensitizerem. Hlavním cílem práce bylo prokázání a studium mechanismu fotoprodukce H2O2. Fotosensitizer použitý v této práci byl 5,10,15,20-meso-tetrafenylporfyrin (TPP), studovány byly i jeho komplexy s Cu2+ a Ni2+. Vlastnosti nanovláken byly zkoumány pomocí UV-Vis molekulové absorpční spektroskopie, fluorescenční spektroskopie a elektronové mikroskopie (SEM).
Abstract v angličtině:
This study is dedicated to characterisation of photosensitisation properties of polymeric nanofibres with encapsulated photosentisitiser. Main goal of thesis is demonstration and study of H2O2 photoproduction. Photosensitizer used in this study was 5,10,15,20-meso-tetrafenylporfyrin (TPP), studied were also its complexes with Cu2+ a Ni2+. Properties of nanofibers were examined using UV-Vis molecular absorption spectroscopy, fluorescence spectroscopy and electron microscopy (SEM).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Perlík 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Perlík 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Perlík 36 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavel Kubát, CSc. 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB