velikost textu

Šaty dělají člověka: trend a teorie módní změny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Šaty dělají člověka: trend a teorie módní změny
Název v angličtině:
Clothes make the man: trend and theory of fashion change
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michal Josephy, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
Oponenti:
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.
Id práce:
80645
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Doktorský program Antropologie (24-DAN)
Program studia:
Antropologie (P1512)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
.: ABSTRAKT: Tato práce se zaměřuje na současného metropolitního člověka a ve společnosti akcentovaný fenomén módy, konkrétně pak na její procesuální část, kterou je změna reprezentovaná módními trendy. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem člověk, resp. aktéři interagující v rámci módního systému, vnímají trendy a jejich působení. Tato otázka je zodpovězena prostřednictvím metody zakotvené teorie a předložena v typologickém modelu mechanismů módních trendů, sklenutém do teorie trendu jako vizuální změny.
Abstract v angličtině:
.: ABSTRACT : This thesis focuses on the processual part of fashion: a change, represented by a trend. The aim of the study is to find out how people, as actors of fashion system, perceive trends and their mechanisms of action. This question is answered through the grounded theory approach and presented as a typological model of mechanisms of fashion change, with the theory of a trend as a visual change as its principal category.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Josephy, Ph.D. 4.96 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michal Josephy, Ph.D. 3.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Josephy, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Josephy, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Kaplický, Ph.D. 502 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 244 kB