velikost textu

Hodnocení metod analýzy dostupnosti v rámci sociogeografické regionalizace Česka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení metod analýzy dostupnosti v rámci sociogeografické regionalizace Česka
Název v angličtině:
Assessment of methods of accessibility analysis of sociogegraphical regions in Czechia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Navrátil
Vedoucí:
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michal Schneider
Id práce:
80610
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Kartografie a geoinformatika (NKARTGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dostupnost, regiony, ModelBuilder, Python, ArcGIS, hodnocení metod
Klíčová slova v angličtině:
accessibility, regions, ModelBuilder, Python, ArcGIS, assessment of methods
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je provést srovnání metod, kterými lze analyzovat dostupnost v regionech. Výsledek analýzy pro jeden region musí pokrývat jen jeho území a nesmí přesáhnout za jeho hranice do sousedních regionů. U více regionů musí totéž platit pro každý region zvlášť. První část práce se věnuje metodám, které umožňují analýzy provést. Jsou popsány jejich základní charakteristiky, výhodné a nevýhodné vlastnosti. Nejrozsáhlejší část textu podrobně popisuje funkce a postupy v modelech a skriptech, které vznikly na základě nalezených metod. Jejich využitím v rozsáhlém testování s různými vstupními daty je vytvořeno hodnocení jednotlivých metod a stanovena vhodná použití pro každou z nich. Na základě dosažených výsledků jsou na závěr naznačeny další možnosti zlepšení směřující k ideálnímu řešení zkoumané problematiky.
Abstract v angličtině:
The aim of diploma thesis is to compare methods of accessibility analysis in regions. The result of the analysis must cover only the region itself and not to overlap the neighbouring regions. This condition must be valid for every single region in the multi region system. The first part of the thesis deals with the methods which make the analysis possible. There are described their main characteristics and their advantages and disadvantages. The core part of the thesis consists of the detailed description of the functions and the approaches in the models and scripts, which were based on the methods identified in the former part. The methods are evaluated by the broad use of the models and scripts with various data samples. For every method is found an applicable use. The results are basis for the further inquires and questions eventually leading to the better understanding and the enhancement of the current approaches in that matters.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Navrátil 6.5 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jan Navrátil 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Navrátil 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Navrátil 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Schneider 23 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Iveta Šuráňová 81 kB