velikost textu

Kartografické hodnocení výuky regionální geografie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kartografické hodnocení výuky regionální geografie
Název v angličtině:
Cartographical Assessment of regional geography teaching
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Hátle
Vedoucí:
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
Oponent:
PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.
Id práce:
80608
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Učitelství geografie a biologie pro střední školy (UNZB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mentální mapy žáků, regionální geografie, výuka
Klíčová slova v angličtině:
pupils? mental maps, regional geography, teaching
Abstrakt:
Cílem práce je pomocí kartografických nástrojů – mentálních map a učivových map – analyzovat roli učitele při výuce regionální geografie. Nejprve byla vybrána vhodná třída žáků základní školy, v níž bylo provedeno vlastní šetření – vyhotovení mentálních map kontinentu žáky. Při zohlednění pokud možno co nejvyššího počtu možných zdrojů ovlivnění podoby mentálních map byly získané mapy porovnány s autorem vytvořenými učivovými mapami použí-vané učebnice, čímž je dosaženo cíle práce. S ohledem na charakter řešené problematiky je důležitou součástí výsledků též jejich diskuze.
Abstract v angličtině:
The goal of this thesis is to analyse the role of the teacher in teaching regional geography at school using cartographic tools – mental and teaching maps. Suitable class of elementary school was chosen at first and then the research was taken. The pupils had to draw their mental maps of chosen continent and complete the questionnaire. That served as a source of possible data influence or distortion in drawen maps. Then the mental and teaching maps were compared and was evaluated the role of the teacher. The important part of this thesis is the discussion of reached results.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Hátle 4.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Hátle 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Hátle 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Helena Janů 81 kB