velikost textu

Neverbální komunikace ve výuce francouzskému jazyku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neverbální komunikace ve výuce francouzskému jazyku
Název v angličtině:
Nonverbal communication in teaching French language
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Dominika Kovářová, MBA, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.
Oponenti:
doc.PhDr. Svatava Machová, CSc.
PhDr. Alena Vacková, Ph.D.
Id práce:
80483
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 2. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V d i z e r t a č n í p r á c i n a z v a n é NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE VE VÝUCE FRANCOUZSKÉMU JAZYKU j s m e se pokusili o vybudování teoretického zázemí projektu našeho výzkumu neverbální komunikace ve výuce francouzskému jazyku takovým způsobem, abychom si vytvořili odraziště vlastním výzkumným aktivitám a j e j i ch kvalifikaci. Vzhledem šíři problematiky samotné, včetně organizačního a technického zabezpečení výzkumného projektu, j s m e byli v klíčové, experimentální části dizertační práce schopni studovat, zkoumat, analyzovat a hodnotit toliko výseče z vědní oblasti neverbální komunikace; konkrétně ty, jejichž problematika organicky zasahuje do edukačního procesu výuky francouzskému jazyku. Jsme přesvědčeni, že by další studium a výzkumy orientované tímto směrem (a samozřejmě vedené i z j i n é ho úhlu pohledu) mohly přispět objevení a kategorizaci dalších zajímavých poznatků spjatých s bádáním v této vědní oblasti. Jejich nemenší přínos j i ž nyní spatřujeme v tom, že by pedagogům, a to nejen s odborností pro výuku francouzskému jazyku, poskytly hojnou a smysluplnou inspiraci vlastní učitelské praxi. Troufneme si říci, že i tento cíl se pokusila sledovat námi předložená dizertační práce.
Abstract v angličtině:
T h i s d o c t o r a l t h e s i s e n t i t l e d NONVERBAL COMMUNICATION IN FRENCH LANGUAGE TEACHING is conceived as a pedagogical study. Its title anticipates the topic of our investigation (nonverbal communication) as well as the domain of our interest (foreign language teaching). There is a large body of research on nonverbal communication across a number of disciplines including anthropology, communications, psychology, sociology and child development. However, to date there has been comparatively little investigation of nonverbal communication within applied linguistics and foreign language acquisition. The purpose of this doctoral thesis is to present the large range of nonverbal communication and also its applications in French language teaching. The study is divided into three main parts and has several objectives.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Dominika Kovářová, MBA, Ph.D. 46.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Dominika Kovářová, MBA, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Dominika Kovářová, MBA, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc.PhDr. Svatava Machová, CSc. 1.27 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alena Vacková, Ph.D. 847 kB