velikost textu

Mezinárodní internetové projekty ve výuce cizího jazyka (se zvláštním zřetelem k výuce francouzského jazyka a evropské aktivitě eTwinning)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodní internetové projekty ve výuce cizího jazyka (se zvláštním zřetelem k výuce francouzského jazyka a evropské aktivitě eTwinning)
Název v angličtině:
Use of International Internet Projects in Foreign Language Learning/Teaching (with special focus on learning/teaching French as a foreign language and on the European activity eTwinning)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Kateřina Kapounová Bavorová
Školitel:
doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
Id práce:
80482
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předložená práce se zakládá na vlastních pedagogických zkušenostech autorky s výukou francouzského, italského a anglického jazyka v České republice a v Anglii. Během svého několikaletého působení jsem jako učitelka gymnázia v ČR vyzkoušela celou řadu metod výuky cizích jazyků, absolvovala několik výměnných pobytů se školami v Belgii, Francii a Itálii a uskutečnila několik mezinárodních projektů, které získaly i nejrůznější ocenění. Například ve spolupráci s belgickou partnerskou školou jsme sestavili projekt, v němž žáci srovnávali secesní umění v Praze a Bruselu: Art Nouveau Prague et Bruxelles. Muzikálová scénka Maladie d'amour, v níž žáci zdramatizovali a zhudebnili básně Jacquese Préverta, získala v roce 2001 první místo v soutěži Présentation en Français. Projekt Prezentace českého jazyka a kultury, který měl za cíl seznámit zahraniční partnery se základy češtiny, vyhrál v roce 2002 první ročník v soutěži Evropská jazyková cena LABEL.
Abstract v angličtině:
La partie théorique a eu pour but principal de définir un projet collaboratif sur Internet (« mezinárodní internetový projekt » en tchque d'o l'abréviation MIP) et de trouver ses composantes principales. Dans la partie théorique, le MIP est défini comme un projet pédagogique dans le cadre duquel deux classes partenaires originaires de deux pays différents au moins travaillent ensemble sur un sujet choisi tout en communiquant dans une langue commune et en utilisant de nouvelles technologies pour leur collaboration. La raison principale pour laquelle il est opportun d'introduire le MIP dans l'enseignement des langues étrangres est le fait que le MIP stimule la communication authentique (c'est--dire la communication en langue étrangre avec un élve venant d'un pays différent; cette communication a pour but le travail en commun sur le sujet choisi) et sert aussi la découverte des autres cultures. De la définition de MIP, l'on peut déduire que les composantes principales du MIP sont les suivantes: enseignement par projets, usage des TICE, langue étrangre et coopération internationale.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Kapounová Bavorová 38.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Kapounová Bavorová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Kapounová Bavorová 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. 948 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 477 kB