velikost textu

Dětské světy a fenomény reality v německy psané problémově orientované literatuře pro mládež v poslední třetině 20. a na začátku 21. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dětské světy a fenomény reality v německy psané problémově orientované literatuře pro mládež v poslední třetině 20. a na začátku 21. století
Název v angličtině:
Children's worlds and phenomena of reality in a problem-oriented written in German Literature for young people in the last third of the 20th and the beginning of the 21st Century
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Gabriela Veselá, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Milada Kouřimská, CSc.
Ivica Lenčová
Id práce:
80481
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Projekt se zaměřuje na práci s celistvým literárním textem. Těžiště projektu spočívá v seznámení s románem „Malka Mai" od Mirjam PRESSLEROVÉ, románem s vícesměrnou adresností textu, zachycujícím dětství v době druhé světové války. Jádrem projektu je společné čtení a reflexe textu. Literární projekt má sloužit jako pozvánka k četbě románu - jeho cílem je otevřít diskusi k interkulturním aspektům tématu, přesahujícímu oblast literatury. Projekt tímto způsobem zdůrazňuje nutnost všeobecného historického a společenského přehledu, povědomí o druhé světové válce jako o jedné z klíčových událostí 20. století. Je prostředkem k prohloubení literárních a sociálních kompetencí a zároveň umožňuje automatické rozvíjení kompetencí jazykových (včetně kompetencí komunikačních). Didaktická adaptace románu „Malka Mai" je určena pro studenty čtyřletých gymnázií a studenty vyššího stupně víceletých gymnázií. Lze ji využít také na dalších typech středních škol, na kterých se němčina vyučuje jako první nebo druhý cizí jazyk.
Abstract v angličtině:
The presentend dissertation deals with children's literature/young-adult fiction in the scope of literary scientific study and foreign language education. It is an issue that has an interdisciplinary quality which offers an interesting linkage between literary science, pedagogy and didactics. Simultaneously, it is a field that has not been completely researched yet. Literary science focused on children's literature or young-adult fiction has been continuously developing since 1960s/1970s. It has only started to establish itself as a partial literary scientific and literary didactic discipline applied in foreign language education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. 41.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Milada Kouřimská, CSc. 758 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ivica Lenčová 1.15 MB