velikost textu

Problémové dítě a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních provýkon ústavní a ochranné výchovy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problémové dítě a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních provýkon ústavní a ochranné výchovy
Název v angličtině:
Problem Child and Substitutional Child Care in School Facilities Providing Institutional and Protective Care
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Pavel Janský
Školitel:
PhDr. Zuzana Hadj - Moussová
Oponenti:
doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
prof. MUDr. Josef Faber, DrSc.
Id práce:
80480
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 2. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem práce je zaměřit se v tematicky široké oblasti vztahující se „problémovým" dětem především na příčiny, projevy a možnosti zvládání agrese, agresivity a násilného chování, které často bývají důvodem jejich umístění do speciálních školských zařízení. Stěžejní témata agrese a agresivita jsou pojednána v několika kapitolách, vždy v odlišném kontextu a s odlišnou akcentací. Každá z těchto kapitol tvoří relativně ucelenou a samostatnou část, obsahující jako východisko souhrn předchozích důležitých informací, na jejichž základě je téma nově zpracováno.
Abstract v angličtině:
Author of this work gives an overall look at the field of care for children with special interest in those children who have bad social behaviour; his view represents one of many possible and existing views in this field. Reflecting varied theoretical outcomes and practical experience the work presents a complex picture of methods of care for children who are „problematic" and are temporarily placed in special schools, alternative educational institutions and similar facilities. The work proceeds from wide general knowledge and interdisciplinary relations between psychology and pedagogy to more specific and practical impact of such relations and knowledge and concrete examples of their possible usage in real life. The main goal of the work is to approach the subject of children who are difficult to educate and present this topic in really wide, complex way highlighting the key role of preventive measures that represent the whole bunch of related methods, procedures and actions preventing development of such educational problems in children. The author of the work considers very important to respect natural development of each child and its individual needs during the whole educational process and at the same time considers important to support these aspects with social relations and relationships of high quality enabling the child to perceive its environment as positive, not-threatening and stimulating. In concordance with the main goal the work also shows necessity of changes within our school system which ensures care for children who are difficult to educated and brought up out of their own families including usage of adequate methods, changes of attitudes and approaches.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Pavel Janský 40.33 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Pavel Janský 9.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Pavel Janský 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Pavel Janský 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. 547 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Josef Faber, DrSc. 686 kB