velikost textu

Vliv programů prevence kriminality na trestnou činnost ve sledovaných regionech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv programů prevence kriminality na trestnou činnost ve sledovaných regionech
Název v angličtině:
Impact of Crime Prevention on crime in the surveyed regions
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michaela Hýbnerová
Školitel:
doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc.
PaedDr. Lubomír Bajcura
Id práce:
80475
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Hýbnerová 330.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Hýbnerová 326 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Hýbnerová 328 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc. 836 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Lubomír Bajcura 964 kB