velikost textu

Problematika hodnocení písemného a ústního vyjadřování v cizojazyčné výuce (se zaměřením na výuku ruštiny na středních školách ČR)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika hodnocení písemného a ústního vyjadřování v cizojazyčné výuce (se zaměřením na výuku ruštiny na středních školách ČR)
Název v angličtině:
Problems relating to the evaluation of oral and written speech in foreign language acquistion (with concentration on teaching Russian at secondary schools in the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Šárka Klarová
Školitel:
PaedDr. Jana Folprechtová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Eva Vysloužilová, DrSc.
PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.
Id práce:
80474
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V úvodu práce (viz s.3) jsem formulovala 5 cílů týkajících se problematiky hodnocení produktivních řečových dovedností v cizojazyčné výuce se zaměřením na výuku ruštiny na středních školách. Podrobným studiem všech materiálů týkajících se nového modelu maturitní zkoušky z předmětu cizí jazyk a její komparací s jinými mezinárodními jazykovými zkouškami jsem dospěla názoru, že svou strukturou a požadavky je srovnatelná s ostatními mezinárodními jazykovými zkouškami. Kladným přínosem je především změna jejího charakteru ve zkoušku komplexní, neověřující pouze dovednost ústního projevu, jak tomu je doposud, ale testující všechny řečové dovednosti - čtení a poslech s porozuměním a písemný projev. Kromě toho, že odráží požadavky Rámcových vzdělávacích programů, jsou navíc její dvě úrovně obtížnosti (základní a vyšší) vázány na mezinárodní klasifikaci úrovní ovládání jazyka a odpovídají úrovním B1 a B2 vymezeným Společným evropským referenčním rámcem.
Abstract v angličtině:
V úvodu práce (viz s.3) jsem formulovala 5 cílů týkajících se problematiky hodnocení produktivních řečových dovedností v cizojazyčné výuce se zaměřením na výuku ruštiny na středních školách. Podrobným studiem všech materiálu týkajících se nového modelu maturitní zkoušky z předmětu cizí jazyk a její komparací s jinými mezinárodními jazykovými zkouškami jsem dospěla názoru, že svou strukturou a požadavky je srovnatelná s ostatními mezinárodními jazykovými zkouškami. Kladným přínosem je především změna jejího charakteru ve zkoušku komplexní, neověřující pouze dovednost ústního projevu, jak tomu je doposud, ale testující všechny řečové dovednosti - čtení a poslech s porozuměním a písemný projev. Kromě toho, že odráží požadavky Rámcových vzdělávacích programu, jsou navíc její dvě úrovně obtížnosti (základní a vyšší) vázány na mezinárodní klasifikaci úrovní ovládání jazyka a odpovídají úrovním B1 a B2 vymezeným Společným evropským referenčním rámcem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Šárka Klarová 35.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Šárka Klarová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Šárka Klarová 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Vysloužilová, DrSc. 1.08 MB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. 659 kB