velikost textu

Rozhodčí řízení v tuzemsku a v zahraničí v 21. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodčí řízení v tuzemsku a v zahraničí v 21. století
Název v angličtině:
The Czech and the foreign arbitral proceedings in the 21st century
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Marek Neustupný
Vedoucí:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Id práce:
80461
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 2. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Marek Neustupný 5.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Marek Neustupný 212 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Marek Neustupný 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 332 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 336 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 309 kB