velikost textu

Komparace mezinárodní a komunitární právní úpravy vybraných institutů rodinného práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace mezinárodní a komunitární právní úpravy vybraných institutů rodinného práva
Název v angličtině:
Comparison of International and EC Legal Regulation of Selected Institutes of Family Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Dominika Nasková, Ph.D.
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Id práce:
80458
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 2. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Dominika Nasková, Ph.D. 5.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Dominika Nasková, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Dominika Nasková, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 412 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 400 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB