text size

Raně středověké osídlení Kutnohorska s přihlédnutím k sídelnímu vývoji centrálního hradiště v Malíně a vývoji vesnického osídlení v Bylanech u Kutné Hory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Raně středověké osídlení Kutnohorska s přihlédnutím k sídelnímu vývoji centrálního hradiště v Malíně a vývoji vesnického osídlení v Bylanech u Kutné Hory
Titile (in english):
The early medieval settlement of Kutná Hora´s region with take account to the development of the settlement at the central hill fort Malín and development of the rustic settlement at Bylany
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Filip Velímský, Ph.D.
Supervisor:
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
Opponents:
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
PhDr. Jan Frolík, CSc.
Thesis Id:
80453
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Study programm:
Historical Studies (P7105)
Study branch:
Czech and Czechoslovak History (XCD)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
19/06/2009
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Tuto práci bylo určitě možno napsat na mnoha místech jinak, zcela jistě lépe a často také více do hloubky. Nepopírám, že řady vytčených cílů bylo dosaženo pouze částečně a některé otázky zůstaly dokonce nezodpovězeny, přesto si ale myslím, že práce jako celek svůj základní účel splnila. Výsledky archeologického výzkumu často svojí nekonkrétností svádí ke spekulaci. V takovém případě jsem se vždy snažil o co možná nejserióznější přístup, který by bral ohled na všechny možné varianty řešení. Jestliže jsem byl nucen formulovat konkrétní závěry, pokoušel jsem se je podat vždy tak, aby bylo zřejmé, jaké důvody mne ke konečnému rozhodnutí vedly. Netvrdím, že výsledky, k nimž jsem při práci dospěl, odrážejí nějakou historickou pravdu a jsou tak jediné možné. Jsem si vědom, že jiný badatel může mít na věc odlišný názor, a budu proto rád za každou věcnou připomínku ke způsobu provedení i výsledkům mého dosavadního výzkumu. Čtenáři se pak dodatečně omlouvám, za všechny případné chyby, které v práci najde, a které padají pouze a jen na mou hlavu.
Abstract:
Tuto práci bylo určitě možno napsat na mnoha místech jinak, zcela jistě lépe a často také více do hloubky. Nepopírám, že řady vytčených cílů bylo dosaženo pouze částečně a některé otázky zůstaly dokonce nezodpovězeny, přesto si ale myslím, že práce jako celek svůj základní účel splnila. Výsledky archeologického výzkumu často svojí nekonkrétností svádí ke spekulaci. V takovém případě jsem se vždy snažil o co možná nejserióznější přístup, který by bral ohled na všechny možné varianty řešení. Jestliže jsem byl nucen formulovat konkrétní závěry, pokoušel jsem se je podat vždy tak, aby bylo zřejmé, jaké důvody mne ke konečnému rozhodnutí vedly. Netvrdím, že výsledky, k nimž jsem při práci dospěl, odrážejí nějakou historickou pravdu a jsou tak jediné možné. Jsem si vědom, že jiný badatel může mít na věc odlišný názor, a budu proto rád za každou věcnou připomínku ke způsobu provedení i výsledkům mého dosavadního výzkumu. Čtenáři se pak dodatečně omlouvám, za všechny případné chyby, které v práci najde, a které padají pouze a jen na mou hlavu.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Filip Velímský, Ph.D. 8.57 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Filip Velímský, Ph.D. 362.95 MB
Download Abstract in czech Mgr. Filip Velímský, Ph.D. 80 kB
Download Abstract in english Mgr. Filip Velímský, Ph.D. 80 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. 787 kB
Download Opponent's review PhDr. Jan Frolík, CSc. 774 kB