velikost textu

Raně středověké osídlení Kutnohorska s přihlédnutím k sídelnímu vývoji centrálního hradiště v Malíně a vývoji vesnického osídlení v Bylanech u Kutné Hory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Raně středověké osídlení Kutnohorska s přihlédnutím k sídelnímu vývoji centrálního hradiště v Malíně a vývoji vesnického osídlení v Bylanech u Kutné Hory
Název v angličtině:
The early medieval settlement of Kutná Hora´s region with take account to the development of the settlement at the central hill fort Malín and development of the rustic settlement at Bylany
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Filip Velímský, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
PhDr. Jan Frolík, CSc.
Id práce:
80453
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České a československé dějiny (XCD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tuto práci bylo určitě možno napsat na mnoha místech jinak, zcela jistě lépe a často také více do hloubky. Nepopírám, že řady vytčených cílů bylo dosaženo pouze částečně a některé otázky zůstaly dokonce nezodpovězeny, přesto si ale myslím, že práce jako celek svůj základní účel splnila. Výsledky archeologického výzkumu často svojí nekonkrétností svádí ke spekulaci. V takovém případě jsem se vždy snažil o co možná nejserióznější přístup, který by bral ohled na všechny možné varianty řešení. Jestliže jsem byl nucen formulovat konkrétní závěry, pokoušel jsem se je podat vždy tak, aby bylo zřejmé, jaké důvody mne ke konečnému rozhodnutí vedly. Netvrdím, že výsledky, k nimž jsem při práci dospěl, odrážejí nějakou historickou pravdu a jsou tak jediné možné. Jsem si vědom, že jiný badatel může mít na věc odlišný názor, a budu proto rád za každou věcnou připomínku ke způsobu provedení i výsledkům mého dosavadního výzkumu. Čtenáři se pak dodatečně omlouvám, za všechny případné chyby, které v práci najde, a které padají pouze a jen na mou hlavu.
Abstract v angličtině:
Tuto práci bylo určitě možno napsat na mnoha místech jinak, zcela jistě lépe a často také více do hloubky. Nepopírám, že řady vytčených cílů bylo dosaženo pouze částečně a některé otázky zůstaly dokonce nezodpovězeny, přesto si ale myslím, že práce jako celek svůj základní účel splnila. Výsledky archeologického výzkumu často svojí nekonkrétností svádí ke spekulaci. V takovém případě jsem se vždy snažil o co možná nejserióznější přístup, který by bral ohled na všechny možné varianty řešení. Jestliže jsem byl nucen formulovat konkrétní závěry, pokoušel jsem se je podat vždy tak, aby bylo zřejmé, jaké důvody mne ke konečnému rozhodnutí vedly. Netvrdím, že výsledky, k nimž jsem při práci dospěl, odrážejí nějakou historickou pravdu a jsou tak jediné možné. Jsem si vědom, že jiný badatel může mít na věc odlišný názor, a budu proto rád za každou věcnou připomínku ke způsobu provedení i výsledkům mého dosavadního výzkumu. Čtenáři se pak dodatečně omlouvám, za všechny případné chyby, které v práci najde, a které padají pouze a jen na mou hlavu.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Filip Velímský, Ph.D. 8.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Filip Velímský, Ph.D. 362.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Filip Velímský, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Filip Velímský, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. 787 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Frolík, CSc. 774 kB