velikost textu

Nemoc jako příležitost k péči a pozornosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nemoc jako příležitost k péči a pozornosti
Název v angličtině:
Illess as the opportunity to care and consideration
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Jaroslava Schlegelová, CSc.
PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.
Id práce:
80452
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 11. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nemoc, péče o duši, péče o tělo
Klíčová slova v angličtině:
Illnes, care about soul, care about body
Abstrakt:
Člověka můžeme vnímat v subjekt-objektové pozici v rovině přírodních a většiny humanitních věd, ale také přes bytí, svět a situace, do kterých je ve svém životě uvrhován. Analytický přístup k člověku je zavádějící. Člověka není možné vykládat z částí, ale je nutné vědět o celku. Ovšem nikoli o celku, který vzniká adicí částí, ale je celkem bez marga- bez okraje. Jde tedy o základní intenci, která vždy penetruje jednotlivými částmi jako spojující nit.Jedině fenomenologicky lze porozumět, neboť fenomén propojující intence je to, co se vztahuje k Telos, vychází z Arché a podniká složitý boj s každou konkrétní situací v přítomnosti člověka.
Abstract v angličtině:
The study called ILLESS AS THE OPPORTUNITY TO CARE AND CONSIDERATION Is fenomenologically focused on a variety of seeing the world affected by an illness. Bio-psycho-social-spiritual model of illness is generally understood as the integration of the figures concerning body,mind and socially-spiritual conditions. The solution is arranged in a multi-feature attitude to the therapy, involving bodywork and psychotherapy in terms of mindcare aiming to reach recovering changes, respectively metamorphosis.The basis is found in respect to the body-organism as a self-organizing system creating its own world coming from self-relating autopoiesis. Showing respect to patients brings unexpected theoretical and therapeutical options, concerning that issue there is the contraversion of traditional kartezian western thinking with radical contructivism, which as a new-age empirically advenced alternative of scientific positivism is apparently not fully practised in medicine nowadays. Illnes is seen as disaretation-exasperation,disbalance.Treatment in terms of techne on kartezian thesis puts emphasis on total organism rehabilitation but health in terms of physis cannot be brought back anymore.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Helena Kalábová, Ph.D. 21.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Helena Kalábová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Helena Kalábová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Schlegelová, CSc. 657 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D. 1.23 MB