velikost textu

Osoby s kognitivním deficitem v důsledku schizofrenie jako cílová skupina speciální pedagogiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osoby s kognitivním deficitem v důsledku schizofrenie jako cílová skupina speciální pedagogiky
Název v angličtině:
Persons with Cognitive Deficit due to Schizophrenia as a Target Group for Special Education
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
Oponenti:
Doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Id práce:
80437
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 11. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato disertační práce byla věnována problematice kognitivního deficitu při schizofrenii u osob využívajících pobytovou sociální službu Domov se zvláštním režimem. Kognitivní deficit, který vzniká v důsledku schizofrenie, přetrvává i v období remise nemoci a je charakterizován sníženými schopnostmi v oblasti paměti, pozornosti a exekutivních funkcí. Deficit je poměrně resistentní vůči všem aktuálně užívaným intervencím a zároveň je klíčovým prediktorem úrovně sociálních a adaptivních dovedností a schopnosti uplatnit se v běžném, každodenním životě.
Abstract v angličtině:
The present dissertation addresses the problem area of cognitive deficit occurring with clients suffering from schizophrenic illness, using the Domov residential social service running a special treatment scheme (hereinafter referred to only as the "Domov facility "). The cognitive deficit arising as a result of schizophrenia survives even in the illness remise period, and is characterized by decreased abilities in areas such as memory, attention, and executive functions. Deficit is pretty much resistant to any and all currently applied interventions, being a major predictor of the level of social and adaptive skills as well as for the ability to come into one 's own in ordinary everyday life.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D. 34.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc. 979 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 385 kB