velikost textu

Přidaná hodnota ve vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přidaná hodnota ve vzdělávání
Název v angličtině:
Value - added in education
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Radim Ryška, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Jan Kalous
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.
Id práce:
80432
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 10. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Radim Ryška, Ph.D. 293.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Radim Ryška, Ph.D. 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Radim Ryška, Ph.D. 2.64 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Kalous 541 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vladimír Roskovec, CSc. 815 kB