velikost textu

Vliv rušivých prvků při elektrochemickém generování hydridu antimonu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv rušivých prvků při elektrochemickém generování hydridu antimonu
Název v angličtině:
Influence of interfering elements on the electrochemical antimony hydride generation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Tomáš Vacek
Vedoucí:
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc.
Id práce:
80431
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Vacek 557 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Vacek 31 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Vacek 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 80 kB