text size

Úloha dokazování v civilním procesu

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Úloha dokazování v civilním procesu
Titile (in english):
The Role of Evidence in Civil Trial
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Martin Horák
Supervisor:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Opponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Thesis Id:
80424
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
19/04/2012
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Úloha dokazování, historický vývoj dokazování, princip koncentrace
Keywords:
The Role of Evidence, the Historical Development of Evidence, the Concentration Principle
Abstract (in czech):
Abstrakt: Rigorózní práce sleduje jak historický vývoj úlohy důkazů a dokazování v civilním procesu, tak aktuální právní úpravu důkazního řízení před občanskoprávními soudy. Práce se věnuje popisu základních principů občanského soudního řízení, souvisejících s dokazováním, charakteristice jednotlivých důkazních prostředků a samotnému průběhu dokazování před soudy I. a II. stupně. Práce se zabývá také dopadem novely č. 7/2009 o.s.ř., která zásadním způsobem zasáhla do podmínek provádění důkazů v českém civilním procesu, a neopomíjí ani téma zajištění důkazů ve věcech civilních v rámci EU.
Abstract:
Abstract: This paper focuses both on the development of the historical role of evidence and proof in a civil trial and the current rules of evidence before the civil courts. The work deals with the description of the fundamental principles of civil procedure relating to the evidence, the individual characteristics of evidence and the evidence itself before the Court of the First Instance and the Court of the Second Instance. The paper also describes the impact of the amendment no. 7 / 2009 of the civil procedure code, which has significantly affected the conditions of evidence in the Czech civil trial and does not miss out the issue as evidence in civil matters within the EU.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Martin Horák 747 kB
Download Abstract in czech JUDr. Martin Horák 39 kB
Download Abstract in english JUDr. Martin Horák 5 kB
Download Supervisor's review JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 793 kB
Download Opponent's review JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 39 kB
Download Defence's report 142 kB