velikost textu

Náhrada škody v režime Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náhrada škody v režime Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru
Název v angličtině:
Damages under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Bernard Prívara
Vedoucí:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Id práce:
80416
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 4. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Bernard Prívara 849 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Bernard Prívara 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Bernard Prívara 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 308 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 383 kB