velikost textu

Multireferencni CC vypocty s pouzitim optimalizovanych virtualnich orbitalu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Multireferencni CC vypocty s pouzitim optimalizovanych virtualnich orbitalu
Název v češtině:
Multireferenční CC výpočty s použitím optimalizovaných virtuálních orbitalů
Název v angličtině:
Multireference CC calculations using optimized virtual orbitals
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Lang
Vedoucí:
Mgr. Jiří Pittner, Dr.
Oponent:
RNDr. Filip Uhlík, Ph.D.
Id práce:
80382
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie v přírodních vědách (BCHPV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
multireferenčné výpočty, optimalizované virtuálne orbitály, Brillouin-Wigner, Mukherjee, metylén, OVOS,MRCC,coupled clusters
Klíčová slova v angličtině:
multireference coupled cluster, OVOS method, Brillouin-Wigner,MRCC,Mukherjee,methylene,tetramethyleneethane,optimized virtual orbital set,two-determinantal state,quasidegenerate system
Abstrakt:
Abstrakt Metóda viazaných klastrov(z ang. Coupled Cluster CC ) bola pôvodne vyvinutá Hermannom Kümmlom pre potreby jadrovej fyziky. Následne po Čížkovej a Paldusového úprave sa stala použitelnou i pre oblasť teoretickej chémie. V priebehu doby sa osvedčila ako jedna z najlepších kvantovo-chemických metód. Úlohou tejto práce je otestovať výsledky multireferenčných CC metód pri použití optimalizovaných orbitálov(OVOS ), získaných z jedno-determinatných singletných stavov kvázi-degenerovaných systémov a použitých na dvoj-determinatný tripletový stav.
Abstract v angličtině:
i Abstract The aim of this work is to test the performance of multireference methods using the truncated virtual orbital space as a result when OVOS method is employed. As a guess function, the OVOS wave function is used for the calculations of the two-determinantal state of a quasi-degenerate system. The resulting energies are investigated for different truncation of the virtual orbital space.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Lang 699 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Lang 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Lang 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Pittner, Dr. 23 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Filip Uhlík, Ph.D. 23 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 304 kB
Stáhnout Errata Bc. Jakub Lang 193 kB