velikost textu

Nerovnosti v přístupu k terciárnímu vzdělání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nerovnosti v přístupu k terciárnímu vzdělání
Název v angličtině:
Inequality in Acces to Tertiary Education
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Jan Koucký, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Oponenti:
Ing. Helena Šebková, CSc.
doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.
Id práce:
80297
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 10. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Celkovým cílem mé disertační práce je vytvořit teoreticky podložený, dostatečně propracovaný a nosný koncept a na jeho základě zpracovat srovnávací analýzu vývoje nerovností v přístupu k terciárnímu vzdělání v evropských zemích. Vedle rozsáhlého studia relevantní literatury z řady zemí týkajícího se uvedeného tématu, kterému jsem se s různými přestávkami věnoval prakticky čtvrtstoletí, šlo ovšem také o to, jak pro komparaci získat potřebné zdroje údajů. Originálním způsobem jsem pro to využil databázi vzniklou spojením tří fází šetření ESS (European Sociál Survey), realizovaných v letech 2002-2007, která jsem rozšířil o další poměrně aktuální údaje ze speciálního českého šetření z let 2007/2008.
Abstract v angličtině:
The aim of the thesis is to elaborate a theoretically well grounded concept and to use it for a comparative analysis of the development of inequalities in access to tertiary education in European countries. To achieve the aim, it has been necessary not only to acquire a thorough knowledge of how the theme is dealt with in other countries but, in particular, to find relevant data needed for comparative analyses. The author - who has concerned himself with the problem for more than twenty years - has solved it in an original way by combining three stages of the European Social Survey (ESS) conducted in 2002-2007, and by supplementing it with a special Czech survey conducted in 2007/2008.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Jan Koucký, Ph.D. 16.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Jan Koucký, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Jan Koucký, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Helena Šebková, CSc. 1.72 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Petr Kolář, CSc. 928 kB