velikost textu

Práva a povinnosti advokáta ve vztahu ke klientovi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Práva a povinnosti advokáta ve vztahu ke klientovi
Název v angličtině:
Rights and obligations of the lawyer in relation to the client
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jakub Maur
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
80131
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 10. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jakub Maur 712 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jakub Maur 267 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jakub Maur 288 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 460 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 283 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 428 kB