velikost textu

Rozsah společného jmění manželů a jeho modifikace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozsah společného jmění manželů a jeho modifikace
Název v angličtině:
Scope of community property of spouses and its modifications
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martina Nastisová
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Id práce:
8013
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 4. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martina Nastisová 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martina Nastisová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martina Nastisová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 64 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 13 kB