velikost textu

Potravní biologie půdních saprofágních roztočů(Acarina: Oribatida) na lokalitě Rendezvous

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Potravní biologie půdních saprofágních roztočů(Acarina: Oribatida) na lokalitě Rendezvous
Název v angličtině:
Nutritional biology of the soil saprophagous mites (Acarina: Oribatida) in Rendezvous biotope
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petra Režňáková
Vedoucí:
prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc.
Oponent:
RNDr. Josef Starý, CSc.
Id práce:
80111
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt    Ve  sledovaném  období  od  října  2008  do  září  2009  bylo  v  chráněném  areálu  Rendez‐vous  v  Lednicko‐Valtickém areálu na čtyřech stanovištích lišících se typem opadu (tis ‐ dub cer)  sebráno 144  půdních vzorků.  Z nich bylo získáno celkem 9043 půdních saprofágních roztočů. V rámci pancířníků  bylo zjištěno 26 druhů a 4 rody.     Kromě  standardních  metod  studia  struktury  společenstva  včetně  numerické  analýzy  bylo  aplikováno  i  studium  potravního  výběru  dominantních  druhů  (Gymnodamaeus  bicostatus,  Spatiodamaeus verticillipes, Platynothrus peltifer), a to cestou histologických studií.    Studované  biotopy  se  od  sebe  lišily  jak  strukturou  společenstev  saprofágních  roztočů  tak  i  dominantními, resp. charakterizujícími druhy, což potvrdila i numerická analýza. Podstatným faktorem  pro  osídlování  mikrohabitatu  se  projevila  jeho  potravní  nabídka    i  potravní  výběr  roztočů.    Právě   mikrohabitaty hrají významnou úlohu v studiích půdního prostředí.   
Abstract v angličtině:
Abstract      This study was performed in Rendez‐Vous locality in Lednice‐Valtice  conservation area from  October 2008 up to September 2009.  The litter of two microhabitats were sampled ‐ yew tree and   Turkey  oak.      The  extraction  in    Berlese‐Tullgren  termeclectors  yielded  9043  soil  mites  which  represented  26 oribatids species and 4 genera without species determination.     The usual methods were applied for the comunity structure observation including numerical  analysis.    Moreover,  the  histological  ways  were  used  for  the  study  of  of  the  feeding  habits  of  the  dominant species (Gymnodamaeus bicostatus, Spatiodamaeus verticillipes, Platynothrus peltifer).      The  microhabitats  were  different  from  each  other  as  regards  their  community  structure  as  well  as  their  dominant  oribatid  species  as  confirmed  by  the  numerical  analysis.    The  food  offer  of  microhabitat  and  feeding  selection  of  mites  were  substantial  for  the  settlement  of  microhabitat.   Microhabitats play just very important role in soil biology.             
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Režňáková 4.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Režňáková 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Režňáková 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. 1.72 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Josef Starý, CSc. 1.49 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Jindřiška Peterková 1.08 MB