velikost textu

Domácí násilí - zejména trestněprávní a kriminologické aspekty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Domácí násilí - zejména trestněprávní a kriminologické aspekty
Název v angličtině:
Domestic violence - namely criminal and criminological aspects
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Cihlářová
Vedoucí:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
80038
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
21. 10. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Cihlářová 9.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Cihlářová 352 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Cihlářová 293 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 341 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 377 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 181 kB