velikost textu

Oddlužení jako sanační způsob řešení úpadku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oddlužení jako sanační způsob řešení úpadku
Název v angličtině:
Discharge of debts as a remediation method of resolving insolvency
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Veronika Srnková
Vedoucí:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
80034
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Insolvence, dlužník, úpadek, oddlužení, návrh na povolení oddlužení
Klíčová slova v angličtině:
Insolvency, debtor, bankruptcy, discharge of debt, proposal to allow discharge
Abstrakt:
Anotace Rigorózní práce přibližuje oddlužení jako sanační způsob řešení úpadku dlužníka. Oddlužení představuje druhou šanci pro osoby, které nejsou schopny splácet své splatné závazky. Tento způsob řešení úpadku však není vhodný pro všechny dlužníky, týká se pouze osob nepodnikatelů, kteří mají pravidelný příjem, z něhož mohou pravidelně hradit splátky svých dluhů. O sanační způsob řešení úpadku jde proto, že je dlužník při splnění všech podmínek stanovených insolvenčním zákonem osvobozen od placení zbylých závazků, protože uhradil pouze jejich poměrnou část.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis approaches discharge of debts as a remediation method of resolving insolvency. Discharge of debts is a second chance for people who are unable to repay their debts. This method of resolving insolvency is not suitable for all borrowers, applies only to persons non-entrepreneurs who have regular income from which they can regularly pay their debt repayments. The remediation method of resolving insolvency is thus that the borrower is in compliance with all the conditions laid down by the Insolvency Act exempted from payment of the remaining liabilities because only paid proportionally.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Veronika Srnková 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Veronika Srnková 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Veronika Srnková 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 28 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 150 kB