velikost textu

Dispersal, molecular phylogeny and phylogeography of land snails with focus on the family Clausillidae

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dispersal, molecular phylogeny and phylogeography of land snails with focus on the family Clausillidae
Název v češtině:
Disperse, molekulární fylogeneze a fylogeografie suchozemských plžů s důrazem na čeleď Clausiliidae
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Veronika Szalontayová
Vedoucí:
RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Alena Peltanová
Id práce:
79998
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
šíření,fylogeneze,fylogeografie,gastropoda,Clausiliidae,Cochlodina
Klíčová slova v angličtině:
dispersal,phylogeny,phylogeography,Gastropoda,Clausiliidae,Cochlodina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Szalontayová 244 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alena Peltanová 56 kB