velikost textu

Vliv n-3 polynenasycených mastných kyselin v dietě na regulaci sekrece inzulínu a glukózové homeostázy u myší

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv n-3 polynenasycených mastných kyselin v dietě na regulaci sekrece inzulínu a glukózové homeostázy u myší
Název v angličtině:
The effect of dietary n-3 polyunsaturated fatty acids in the regulation of insulin secretion and glucose homeostasis in mice
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Šárka Doleželová
Vedoucí:
MUDr. Martin Rossmeisl, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jan Neckář, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc.
Id práce:
79992
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Příjem polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem řady n-3 (n-3 LC-PUFA), konkrétně kyseliny eikosapentaenové (EPA) a dokosahexaenové (DHA) má hypolipidemický účinek a působí preventivně proti rozvoji kardiovaskulárních onemocnění. Jedním z hlavních cílů n-3 LC-PUFA je tuková tkáň, kde aktivují tzv. „metabolické přeprogramování“ vedoucí ke zlepšení lipidového a glukózového metabolismu. V této práci nahrazení části tuků n-3 LC-PUFA snižuje hladiny volných mastných kyselin, akumulaci triacylglycerolů v játrech a zlepšuje systémovou citlivost k inzulínu u myší krmených vysokotukovou dietou. Také bylo pozorováno mírné snížení objemu -buněk a méně nefunkčních -buněk při příjmu n-3 LC-PUFA. Inkretinové hormony jsou sekretovány ze střevních buněk v odpověď na příjem potravy a zesilují glukózou stimulovanou sekreci inzulínu. Tato práce také vyhodnocovala vliv n-3 LC-PUFA v dietě na sekreci inzulínu indukovanou po intraperitoneálním nebo orálním podání glukózy. Výsledky ukázaly, že n-3 LC-PUFA usnadňují vstřebávání glukózy do tkání v odpověď na její orální podání, a že tento efekt lze přičíst vyšší sekreci inzulínu v porovnání s intraperitoneálním podáním glukózy. Tyto výsledky naznačují, že zvýšení sekrece inkretinů při chronickém podávání n-3 LC-PUFA může být odpovědné za zlepšení glukózového metabolismu po podání glukózy.
Abstract v angličtině:
Dietary intake of long-chain polyunsaturated fatty acids of n-3 series (n-3 LC-PUFA), especially eicosapentaenoic (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA), exert hypolipidemic effect and prevent cardiovascular disease. One of the main targets of n-3 LC-PUFA is adipose tissue, where they activate so called „metabolic switch“, resulting in an improvement of lipid and glucose metabolism. In this report, n-3 LC-PUFA suplementation decreased plasma levels of free fatty acids, accumulation of triacylglyceroles in the liver and improved systemic insulin sensitivity in mice fed a high fat diet. There was also a slight decrease in the -cell mass and lower dysfunction of -cells in response to n-3 LC-PUFA feeding. Incretin hormones are secreted from an intestinal cells in response to the ingestion of food, while they also enhance glucose-stimulated insulin secretion. This thesis also analyzed the effect of dietary n-3 LC-PUFA on insulin secretion induced either by the intraperitoneal or oral administration of glucose. The results demonstrated that n-3 LC-PUFA facilitate glucose clearance in response to its oral administration, an effect that is attributable to increased insulin secretion as compared to the effect of intraperitoneal glucose administration. These results suggest that elevated incretin secretion in response to chronic dietary consumption on n-3 LC-PUFA might be responsible for the improved glucose metabolism after glucose administration.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Šárka Doleželová 2.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Šárka Doleželová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Šárka Doleželová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Martin Rossmeisl, Ph.D. 223 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Neckář, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 250 kB