velikost textu

Současný vývoj v oblasti péče o zaměstnance

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současný vývoj v oblasti péče o zaměstnance
Název v angličtině:
Contemporary developments in the field of care for employees
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Gabriela Strnadová
Vedoucí:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Id práce:
7997
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 12. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Gabriela Strnadová 5.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Gabriela Strnadová 2.67 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Gabriela Strnadová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB